សម្រាលកូនរួច! មិនអាចកក់សក់ភ្លាមៗបានទេ ដោយហេតុផលមួយ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរយៈពេលដែលអ្នកអាចកក់សក់បានក្រោយសម្រាលកូនរួច។ តើមានពេលណាទៅ?

ក្រោយសម្រាលកូនរួមភ្លាម អ្នកមិនគួរកក់សក់ភ្លាមនោះទេ ដោយទុកក្រោយ៥ទៅ៦ថ្ងៃទើបអាចកក់បានពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពអ្នកវិលមកភាពដើមវិញ។

ចង់ ឲ្យ សក់ ដុះ លឿន និង វែង ស្អាត សាក ...

ប៉ុន្តែបើអ្នកអាចទ្រាំបាន គួរតែទ្រាំ ព្រោះសុខភាពអ្នកនៅខ្សោយ ដោយត្រូវការនៅក្នុងកន្លែងដែលកក់ក្តៅ ដោយមិនគួរប្រញាប់កក់សក់នោះទេ។

ដូចនេះ អ្នកអាចទុកក្រោយ១០ថ្ងៃ ទើបកក់បាន។ ក្រោយពេលដែលកក់រួច អ្នកគួរតែជូតឲ្យស្ងួត ហើយប្រើម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់មកផ្លុំឲ្យស្ងួត ដោយមិនគួរឲ្យត្រូវខ្យល់ទេ ទើបមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនៅពេលក្រោយ៕