កត្តាទាំង៦នេះ! ធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃឈប់លូតលាស់ ទៅមុខ

ការមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងដែលអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ព្រោះមានកត្តាមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលអ្នកមិនប្រយ័ត្ន។តើមានអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃឈប់លូតលាស់?

1#នៅក្រោយពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ អ្នកត្រូវតែទៅពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ ព្រោះបើអ្នកមិនប្រយ័ត្ន ហើយឆ្លងជំងឺផ្សេងៗដោយមិនដឹងខ្លួន នោះកូនក្នុងផ្ទៃអ្នកនឹងមិនអាចលូតលាស់បានគ្រប់ឡើយ។

Can you change doctors during your pregnancy? - Click Baby Names

2#អ្នកមិនត្រូវទៅប៉ះរបស់ដែលមានជាតិពុល ឬចូលក្នុងសាលពិសោធន៍ទេ ព្រោះបើអ្នកនៅជិតរបស់ទាំងនោះច្រើន វានឹងងាយប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃខ្លាំងណាស់ ធ្វើឲ្យវាលូតលាស់មិនគ្រប់សារពាង្គកាយឡើយ។

3#អ្នកមិនត្រូវប៉ះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចច្រើននៅពេលមានផ្ទៃពោះឡើយ ជាពិសេសទូរសព្ទ័ អ្នកត្រូវតែដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់អ្នក ហើយបើនិយាយទូរសព្ទ័ អ្នកត្រូវតែប្រើកាសទើបល្អ។

Could using a cell phone while pregnant be beneficial to your child?

4#អ្នកមិនត្រូវប្រើថ្នាំផ្តេសផ្តាសឡើយនៅពេលដែលអ្នកឈឺ ព្រោះថ្នាំទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់កូនខ្លាំងណាស់ ដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺ អ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

5#អ្នកមិនត្រូវផឹកស្រា ឬជក់បារីនៅដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះទេ ជាពិសេសក្លិនបារីក៏មិនត្រូវហិតច្រើនដែរ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃអ្នកមានសុខភាពមិនល្អឡើយនៅពេលដែលកើតចេញមក។

How binge drinking – even if you stop before you're pregnant – can ...

6#បើអ្នកមានជំងឺបេះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាម អ្នកមិនគួរមានផ្ទៃពោះឡើយបើអ្នកមិនទាន់ព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែមិនល្អចំពោះកូនក្នុងផ្ទៃទេ ថែ