កូនក្នុងផ្ទៃនឹងលូតលាស់មិនបានល្អ! បើសិនម៉ាក់ៗលេងទូរស័ព្ទ ច្រើនម៉ោងពេក

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីផលប៉ះពាល់ដែលអ្នកម្តាយនឹងទទួលពេលលេងទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

មានអ្នកម្តាយភាគច្រើនចូលចិត្តមើលទូរស័ព្ទណាស់ក្នុងពេលទំនេរ ព្រោះគ្មានអ្វីធ្វើ អផ្សុកខ្លាំង។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថា នៅពេលដែលអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទកាន់តែច្រើន នឹងអាចធ្វើឲ្យឲ្យអារម្មណ៍អ្នកមិនស្ងប់ឡើយ ថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកផងដែរ។

Non-Ionizing Radiation From Smartphones Double The Risk Of ...

ជាពិសេស ការប្រើទូរស័ព្ទច្រើនក៏អាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់មិនបានល្អដែរ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទ ទើបអាចធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នក និងកូនល្អទាំងអស់គ្នា៕