បើមិនចង់ឲ្យកូនស្បែកលឿង! អាហារទាំង២នេះជាដំណោះស្រាយ!

អ្នកម្ដាយគួរតែញាំអាហារទាំង២នេះដើម្បីកុំឲ្យកូនកើតមកមានស្បែកលឿង។

1# អ្នកម្តាយគួរតែបរិភោគពងក្ងាន ព្រោះវាអាចជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីខ្លួនកូន ដោយធ្វើឲ្យស្បែកកូនមិនលឿងទេក្រោយពេលដែលចេញពីពោះអ្នកម្តាយ។

អស្ចារ្យ យ៉ាងណា ទៅ ទើបម្នាក់ៗចង់ ញ៉ាំ ពង ក្ងាន ក្នុងពេល មាន ផ្ទៃពោះ? - BABY  AND MOM

2# អ្នកម្តាយគួរតែពិសារផ្កាថ្ម ព្រោះក្នុងផ្កាថ្ម មានសារធាតុដែលអាចជួយឲ្យសម្រស់អ្នកម្តាយស្អាត ថែមទាំងអាចជួយរក្សាសុខភាពអ្នកម្តាយបានយ៉ាងល្អ។ ជាពិសេស អាចជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីរាងកាយកូន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ស្បែកកូននឹងមិនមានលក្ខណៈលឿងឡើយក្រោយពេលដែលកូនចេញមកឃើញពិភពខាងក្រៅ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែពិសារអាហារ២ប្រភេទនេះ ដើម្បីសុខភាពកូន និងអ្នក៕