នៅពេលដែលកូនយំតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេច?

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមអានអត្ថបទខាងក្រោម៖

1# អ្នកអាចយកច្រមុះអ្នកទៅដាក់ជិតករបស់កូន ពេលនោះគេនឹងមានអារម្មណ៍រសើប និងចំលែក នោះគេនឹងបាត់យំដោយឯង។

កូនយំនោះយំ គួរធ្វើដូចម្តេចទើបកូនបាត់យំទៅ? | Health.com.kh

2# បើនៅតែយំ អ្នកអាចប្តូរដៃមនុស្សមកពរគេ ព្រោះពេលខ្លះកូនគ្រាន់តែចង់ឱ្យឳពុកពរតែប៉ុណ្ណោះ។

4# អ្នកក៏អាចផ្លុំខ្យល់តិចៗនៅលើថ្ងាសកូនដែរ ព្រោះពេលនោះគេនឹងមានអារម្មណ៍ចំលែក ហើយភ្លេចការយំរបស់គេយ៉ាងងាយ។

5# អ្នកអាចនាំកូនទៅស្តាប់សម្លេងទឹកហូរ ព្រោះសម្លេងទឹកហូរនេះធ្វើឱ្យកូនមានចិត្តស្អប់ នោះគេនឹងមិនសូវយំទេ។

6# អ្នកក៏អាចពរគេដោយធ្វើបែបបទផ្សេងៗគ្នាដែរ ដើម្បីឱ្យគេសប្បាយចិត្ត៕