ឳពុកបែបនេះ នឹងបំផ្លាញកូនអស់១ជីវិត

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាសសូមអានអត្ថបទខាងក្រោម៖

1# ឳពុកដែលចូលចិត្តលេងទូរស័ព្ទឬលេងGame ធ្វើឱ្យកូនមិនចង់រៀនទេ ហើយចង់តែលេងដូចអ្នក។

2# ឳពុកដែលមានចិត្តឆេវឆាវ​ ចូលចិត្តបញ្ចេញកំហឹងដាក់ប្រពន្ធ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ការលូតលាស់របស់កូន។

3# បើអ្នកចូលចិត្តជក់បារី កូននឹងរៀនតាមនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានឡើយ។

ឳពុកបែបនេះ នឹងបំផ្លាញកូនអស់១ជីវិត | Health.com.kh

4# បើអ្នកគេងស្រមុក អ្នកមិនត្រូវគេងជិតកូនទេព្រោះវារំខានដល់ការគេងរបស់កូនជាខ្លាំង។

5# បើអ្នកមានប្រពន្ធចុង ហើយព្រោះតែរឿងនេះឈ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធ នៅពេលដែលកូនលឺ វានឹងធ្វើឱ្យកូនបាត់បង់ភាពកក់ក្តៅ ហើយកូននឹងមានជំងឺភ័យខ្លាច៕