ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្តៅក្នុង ត្រូវតែប្រយ័ត្នពីអាការៈទាំងនេះ

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកពីចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកមិនអាចធ្វើនៅពេលដែលអ្នកក្តៅក្នុង។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចគួរចៀសវៀង៖

1# មិនត្រូវបញ្ចុះកម្តៅភ្លាម

ការក្តៅក្នុងនេះចែកចេញជាពីរប្រភេទ ការក្តៅក្នុងខ្សោយ និងខ្លាំង នៅពេលដែលអ្នកមានអាការៈក្តៅក្នុងខ្សោយ អ្នកមិនត្រូវប្រើអាហារដែលបំបាត់ការក្តៅក្នុងខ្លាំងមកបំបាត់នោះទេ ដូចជាអាហារដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកត្រជាក់ក្នុងខ្លាំង ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ហើយប្រសិនជាអ្នកក្តៅក្នុងខ្លាំង អ្នកអាចផឹកទឹកសណ្តែកខៀវបាន វានឹងជួយអ្នកបញ្ចុះកម្តៅបាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបរិភោគច្រើនដូចគ្នា បរិមាណល្មមទៅបានហើយ។

Maternal Fever During Early Pregnancy May Be Linked to Birth Defects | CDC

2# មិនត្រូវបរិភោគម្រះ

អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថានៅក្នុងម្រះមានសារធាតុដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សត្រជាក់ក្នុងបាន ប៉ុន្តែវាមិនស័ក្តិសមចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងអត្រារលូតកូនខ្ពស់ណាស់។

3# មិនត្រូវញ៉ាំម្ទេស

នៅពេលដែលអ្នកមានអាការៈក្តៅក្នុង អ្នកមិនត្រូវពិសារម្ទេសនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអាការៈនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ ធ្វើឲ្យទារកមិនអាចលូតលាស់បានល្អឡើយ។

If you want a long life, include red chili in the diet, learn the benefits  of amazing – Pledge Times

4# មិនត្រូវបរិភោគអាហារបំពងខ្លាញ់

អាហារបំពងខ្លាញ់ គឺជាអាហារដែលងាយធ្វើឲ្យអ្នកក្តៅក្នុងបំផុត ដូចនេះប្រសិនជាអ្នកមានអាការៈនេះរួចមកហើយ អ្នកមិនត្រូវពិសារទេ ហើយក៏មិនត្រូវបរិភោគឆាខ្វៃ សាច់ពពែ សាច់ឆ្កែ និងដំឡូងបារាំងចៀននោះទេ។

5# មិនត្រូវខឹង

ការខឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអាការៈក្តៅក្នុងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរ ដូចនេះអ្នកត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យសប្បាយ មិនត្រូវឆាប់ខឹង និងមួលម៉ៅនោះទេ ទើបវាល្អចំពោះសុខភាពអ្នក។

Fighting with Husband during Pregnancy: Effects & Tips to Consider

6# មិនត្រូវចូលគេងយប់ជ្រៅ

អ្នកត្រូវតែមានទម្លាប់ចូលគេងពីព្រលឹមពេលដែលអ្នកមានអាការៈក្តៅក្នុង ព្រោះបើអ្នកចូលគេងយប់ពេក វានឹងធ្វើឲ្យជំងឺអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ៕

Bad news night owls: people who go to bed late may be at higher risk of  poor health | 1 News Day, breaking news, sport, business, politics, Science  & Health