វិធីនេះនឹងជួយឲ្យកូនសម្រាលឆាប់និងសុវត្ថិភាព

ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយអាចអនុវត្តតាមវិធីទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ ដើម្បីអាចចៀសពីការសម្រាលកូនដោយលំបាក។

នៅចន្លោះពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីរបបអាហាររបស់អ្នក ដោយគួរតែពិសារអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹម ដើម្បីឲ្យកូនលូតលាស់បានល្អ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកគួរតែចៀសពីការបរិភោគច្រើន ហើយបែរជាមិនហាត់ប្រាណទៅវិញ ដោយអាចធ្វើឲ្យកូនធាត់ខ្លាំងបាន។ នៅពេលដែលកូនធំខ្លាំង នោះអ្នកនឹងពិបាកសម្រាលកូនខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែមានការហាត់ប្រាណខ្លះ ទើបមិនធ្វើឲ្យកូនធំខ្លាំងពេលដែលអ្នកពិសារច្រើន។ ជាពិសេស អ្នកគួរតែសួរគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់ពីដំណាក់កាលនៃការសម្រាល ទើបអ្នកមិនមានអារម្មណ៍តានតឹង ហើយភ័យខ្លាំង ដោយធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកសម្រាលកូនខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ទើបអ្នកងាយឆ្លងទន្លេបានសម្រេច៕

រឿងទាំង៧យ៉ាងដែលស្ត្រីទើបសម្រាលកូនរួចត្រូវតែធ្វើ ដើម្បីសុខភាពល្អទាំងម្តាយទាំង កូន!