តើគួរត្រៀមអ្វីខ្លះ សម្រាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីត្រៀមសម្រាល?

🤰🤰សម្រាប់ម៉ាក់ៗ🤰🤰

 1. ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រមានផ្ទៃពោះ ឬសៀវភៅពិនិត្យផ្ទៃពោះរបស់ម៉ាក់ៗ រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាម (ប្រសិនបើមាន)
 2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងប័ណ្ណ បសស (បើមាន)
 3. សម្លៀកបំពាក់ដែលមានផាសុកភាព (បើនៅពេទ្យរដ្ឋគួរត្រៀមសារ៉ុងសម្រាប់ស្លៀកពេលសម្រាល)
 4. មួក និងស្រោមជើងសម្រាប់ពាក់ក្រោយពេលសម្រាល
 5. ខោទឹកនោមបកបិទសម្រាប់ម៉ាក់ស្លៀកនៅពេលសម្រាល និងក្រោយសម្រាលរួច ព្រោះក្រោយសម្រាលនឹងមានការធ្លាក់ឈាម (បើសម្រាលនៅពេទ្យរដ្ឋ)
 6. ខ្នើយពេលបំបៅ
 7. អាវទ្រនាប់ពេលបំបៅ
 8. បន្ទះសំឡីសម្រាប់ជូតទ្រាប់សុដន់ពេលបំបៅហើយ
  👶👶សម្រាប់បេប៊ី👶👶
 9. សម្លៀកបំពាក់ មួក ស្រោមដៃ ស្រោមជើងទារក
 10. កន្សែងរុំទារក កន្សែងជូតខ្លួន
 11. ភួយទារក
 12. ឧបករណ៍សម្រាប់បូមយកទឹកដោះ
 13. ដបទឹកដោះគោ (ទោះបីជាអ្នកមានគម្រោងបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយក៏ដោយ)
 14. ម្សៅទឹកដោះគោ និងទឹកសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោ ដែលមាន គុណភាពនិងថ្ងៃផុតកំណត់កាលបរិច្ឆេទខ្ពស់
 15. សាប៊ូ និងច្រាសដុសលាងកំប៉ុងទឹកដោះគោ
 16. ខោទឹកនោមទារក និងកម្រាលសម្រាប់ពេលប្តូរកន្ទប
 17. ប្រេងកូឡាសម្រាប់ទារក
 18. ក្រដាសសើម (ប្រហែល២-៣ដុំ ព្រោះពេទ្យរដ្ឋខ្លះត្រូវការក្រដាសសើមដើម្បីជូតសម្អាតទារកបន្ទាប់ពីសម្រាលរួចភ្លាមៗ)
 19. ក្រដាសជូតមាត់
 20. សាប៊ូដុសខ្លួន
 21. កាតាបសម្រាប់ទុកដាក់កំប៉ុង
 22. កាតាបដាក់សម្ភារ