ផលវិបាកទារក! ការឈ្លក់ទឹកដោះបណ្តាលឪ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

ការបំបៅទឹកដោះ គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់របស់ទារក អាយុចាប់ពី សូន្យខែរហូតដល់ ៦ខែ ដែលអាចទ្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ពួកគេ។ ក្នុងនោះ ការបៅរបស់ទារកក៏អាចបង្កហានីភ័យឈ្លក់ទឹកដោះផងដែរ បើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កត្តាទាំងនេះ ជាបញ្ហាដែលឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ មិនអាចមើលស្រាល និងមើលរំលងបានឡើយនៅពេលទារកបៅទឹកដោះមិនបានត្រឹមត្រូវ អាចបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកយ៉ាងខ្លាំង។

១.កត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យទារកឈ្លក់ទឹកដោះ?
ការឈ្លក់ទឹកដោះរបស់ទារកអាចជា៖

 • ទារកដែលកើតមិនគ្រប់ខែ ឬទម្ងន់មិនគ្រប់
 • ទារកដែលមានបញ្ហាបេះដូង
 • ទារកដែលមានភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតដូចជាឆែបមាត់
  រឺក្រអូមមាត់
 • ទារកដែលក្អែរញឹកញាប់
 • ក្រៅពីនេះក៏មានការរៀបចំស្ថានភាពទារកអោយបៅ ឬការបំបៅ
  មិនបានត្រឹមត្រូវ។

២.តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើទារកឈ្លក់ទឹកដោះ?

នៅពេលទារកមានការឈ្លក់ទឹកដោះញឹកញាប់អាច៖

 • បង្កឱ្យមានរលាកផ្លូវដង្ហើម ឬរលាកសាច់សួតពីស្រាលដល់ធ្ងន់ធ្ងរ រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏មាន
 • ទារកអាចមានបញ្ហាកង្វះជាតិទឹក ឬអាហារូបត្ថម្ភ
 • ទារកអាចនឹងមិនសូវឡើងទម្ងន់។

៣.តើមានសញ្ញាសម្គាល់អ្វីខ្លះ ដែលអាចបញ្ជាក់ថាទារកមានឈ្លក់ទឹកដោះ?

 • លែងចង់បៅ ឬងាកចេញនៅពេលដាក់ឱ្យបៅទឹកដោះ
 • ប្តូរពណ៌សំបុរពីក្រហម ទៅជាស្វាយ ឬខ្មៅ ពិបាកដកដង្ហើម ដង្ហក់ ឬឈប់ដកដង្ហើម
 • ក្អក ពេលកំពុងបៅ និងក្រោយបៅ
 • អាចមានជារលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃ ឬញឹកញាប់។

៤.ចំពោះការបៅទឹកដោះគោ សូមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

 • ប្រសិនបើទារកបៅទឹកដោះគោម្ស៉ៅ ត្រូវជ្រើសរើស
  ក្បាលដប ដែលសាកសមទៅតាមអាយុរបស់ទារក។
 • ត្រូវដាក់មាត់ទារកឱ្យស៊ប់នឹងក្បាលដោះ
 • ឬក្បាលដប។
 • រៀបចំទារកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយលើកទារក
 • បញ្ឆិតឱ្យបានប្រហែល ៣០ដឺក្រេពីផ្ទៃរាប រាល់ពេលបំបៅ។
 • ក្រោយពេលបំបៅ ត្រូវលើកទារកផ្អោបលើខ្លួន និងស្មា ដោយអង្អែល
 • ខ្នងតិចៗឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ទៅ ៦០នាទី មុននឹងដាក់ឱ្យទារកគេងលើផ្ទៃរាបស្មើវិញ។
 • ប្រសិនបើទារកក្អែរញឹកញាប់ សូមព្យាយាមបំបៅទារកតិចៗ
 • តែញឹកញាប់៕