មិនធម្មតា! ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតអ្នកម្តាយត្រូវដឹងតាមការណែនាំ

ការពន្យាកំណើត គឺជាការកំណត់ចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារ ឬការពន្យាពេលពីកំណើតកូនមួយ ទៅកំណើតកូនមួយទៀត។ ការពន្យាកំណើតមានវិធីច្រើនយ៉ាងដែលយើងអាចជ្រើសរើសមកប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងមិនទាន់ចង់បានបុត្រ

ពេលនេះ parenting-tip សូមលើកយកចំណុចនេះពី មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ មកបង្ហាញដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់ពន្យាកំណើតដូចខាងក្រោម៖

Image may contain: one or more people, text that says 'f CALMETTE HOSPITAL PAGE'

១) ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់

 • ជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការពន្យាកំណើត
 • អាចជួយឲ្យរដូវមកទៀងទាត់សម្រាប់ថ្នាំOestro progestative
 • ត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃអោយទៀងទាត់ម៉ោងសម្រាប់ថ្នាំ Progestative ឬលេប២១ថ្ងៃ ហើយសម្រាក៧ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាំ Oestro-progestative។

២) ការដាក់កងស្បូន

 • មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់១០ឆ្នាំ
 • មានភាពងាយស្រួលដោយមិនតម្រូវអោយលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃ

៣) ការដាក់កងក្នុងដៃ

 • កងដាក់នៅដើមដៃ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចគ្នា
 • មានប្រសិទ្ធភាព៣-៥ឆ្នាំ

៤) ការពន្យាកំណើតជាអចិន្ត្រៃយ៍

 • ការចងដៃស្បូនសម្រាប់មនុស្សស្រី
 • ការចងបំពង់ទឹកកាមរបស់បុរស Vasectomy
Image may contain: text that says 'ជម្រើសនៃការពន្យាកំណើត S MO sO SA 또 DO a ow os Vs 41 f CALMETTE HOSPITAL PAGE'

៥) ការពន្យាកំណើតដោយមធ្យោបាយផ្សេងៗដូច៖

 • ការប្រើបន្ទះអរ័ម៉ូនបិទ ១សប្តាហ៍ម្តង រយៈពេល៣សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែ
 • ការប្រើកងនៅទ្វាមាសរយៈពេល៣សប្តាហ៍ក្នុង១ខែ
 • ការប្រើថ្នាំនៅក្នុងទ្វាមាសស្ត្រីសម្រាប់សម្លាប់មេជីវិតបុរស Spermicide
 • ការចាក់ថ្នាំអរ័ម៉ូនការពាររៀងរាល់៣ខែម្តង
 • លេបថ្នាំអរ័ម៉ូនពន្យាកំណើតបន្ទាន់ ប្រើក្នុងរយៈពេល ៧២ម៉ោងក្រោយពីការរួមភេទដោយមិនមានការការពារ។

“ដើម្បីទទួលបានមធ្យោបាយសមស្របមួយសម្រាប់ការពន្យាកំណើត សូមស្ត្រីទាំងឡាយ រួមបញ្ចូលទាំងមាតាដែលទើបសម្រាលបុត្រគួរអញ្ជើញមកទទួលការពិនិត្យ និងប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ។ គ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតស្វាគមន៍ជានិច្ច នឹងផ្តល់ការប្រឹក្សានូវជម្រើសដ៏សមស្របសម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងការទទួលយកសេវាពន្យាកំណើត
។”