គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត!! ជម្ងឺលើសសម្ពាធឈាមកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ក្នុងចំណោមស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះចំនួន១០នាក់ មានម្នាក់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដែលអាចបង្កជាផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់ជីវិត។

ថ្ងៃនេះ Parenting-tip បានទទួលពីចំណុចពិសេសមួយពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជម្ងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលអ្នកកំពុងពពោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត។

តើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលលើសសម្ពាធឈាម?

Image may contain: 1 person

កត្តាដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមមានដូចជា៖

– ស្រ្ដីដែលមានផ្ទៃពោះមានអាយុលើសពី៤០ឆ្នាំ ឬតិចជាង១៨ឆ្នាំ

– ស្រ្ដីធាត់ខ្លាំង

– ស្រ្ដីធ្លាប់មានជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើងពីមុនមក

– ស្រ្ដីពពោះកូនភ្លោះ

– ស្រ្តីមានជំងឺលើសឈាម

– ស្រ្ដីមានវិបត្តិតម្រងនោម

– ស្រ្ដីមានជំងឺពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រឆាំងរាងកាយ (autoimmune disease)

– ឬស្រ្ដីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់របស់ម្ដាយ និងទារកអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងពេលសម្រាល។

No photo description available.