មិនគួរឲ្យជឿសោះ! ទម្លាប់អ្នកម៉ាក់ពពោះ១ធ្វើឪ្យកូនមិនឆ្លាត ឈ្លាសវៃ

កូនគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ម៉ាក់ចាប់តាំងពីក្នុងផ្ទៃមកម្លេះ អ្នកម៉ាក់ពិតជាបារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពីស្ថានភាពកូន និងតែងតែមើលថែរឪ្យកាន់តែល្អមក ប៉ុន្តែអ្នកម៉ាក់មួយចំនួនពុំទាន់ទទួលបានដឹងនៃហានិភ័យនេះឡើយ។

ខាងក្រោមនេះ Parenting tip.com យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់មិនបានល្អ។

តើទម្លាប់មិនល្អអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនរបស់អ្នកមិនលូតលាស់សមស្រប?

6 nuts you SHOULD eat in pregnancy - MadeForMums

អ្នកម្តាយដែលមិនមានទម្លាប់ពិសារអាហារពេលព្រឹក គួរតែចាប់ផ្តើមបរិភោគវិញក្នុងពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក កូនក្នុងផ្ទៃនឹងមិនអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនក្នុងផ្ទៃមិនអាចលូតលាស់បានល្អនោះទេ។ ដូចនេះ ក្នុងចន្លោះម៉ោង៧ និង៨ព្រឹក អ្នកម្តាយគួរតែបរិភោគអាហារពេលព្រឹក ព្រោះជាពេលដែលក្រពះដំណើរការបានល្អ ដោយធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកម្តាយអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់។ អាហារពេលព្រឹករបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែទន់ មិនគួរញ៉ាំអាហាររឹង ហិរ និងបំពងខ្លាញ់ឡើយ ព្រោះពិបាកក្នុងការរំលាយខ្លាំងណាស់៕