គ្រោះថ្នាក់ណាស់! ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ គួរតែយល់ដឹងពីជម្ងឺស្អូច បើមិនចង់បាត់បង់កូនក្នុងផ្ទៃ

ជម្ងឺស្អូច ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យ កុមារ មិនធ្ងន់ធ្ងរដូចស្រ្តីពរពោះនោះទេ។ ស្រ្តីពរពោះប្រឈមមុខនឹងជម្ងឺស្អូចខ្លាំង ក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទីមួយ ដូច្នេះអ្នកម្តាយពពោះគ្រប់គ្នាគួរស្វែងយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំង។

តើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំពីជម្ងឺស្អូចពេលពពោះ?

ផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីជម្ងឺស្អូចដល់ស្រ្តីពរពោះគឺ៖ 

Men & early pregnancy | Raising Children Network
  • ទារកកើតមកមានអវៈយវៈពុំគ្រប់គ្រាន់ ដូចជាកើតជំងឺ​ប្រហោង​បេះ​ដូង​ ខ្វាក់​ភ្នែក​ ក្បាល​តូច​ ឬ​ក្បាល​ធំ​ ថ្លង់​ ឬ​ក៏​ភ្នែក​តូច​ជា​ដើម​ ។ 
  • ជាមូលហេតុធ្វើឱ្យក្មេងអាចថ្លង់ពីកំណើត 
  • ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអាចធ្វើឱ្យរំលូតកូន ដោយសារទារកស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ 

ដូច្នេះ ស្រ្តីគ្រប់រូបដែលមានបំណងចង់បាន ឮកូន គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីទទួលយកការណែនាំមួយចំនួន ទប់ស្កាត់កុំឱ្យកើតស្អូចពេលមានផ្ទៃពោះ ដូចជារបៀបរបបរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងថ្នាំបង្ការ ឬចាក់​វ៉ាក់សាំង​ឱ្យហើយមុនពេលមានផ្ទៃពោះជាដើម៕