ក្មេងកើតសត្វល្អិត ព្រូន តេនញ៉ា និងអៀនមានសញ្ញាអ្វីខ្លះ? ហើយ នៅពេលណាឲ្យក្មេងលេបថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតម្តង?

ការ​រស់នៅ​គ្មាន​អនាម័យ ការ​ញុំា​អាហារ​មិនស្អាត ឬ​ឆ្អិន​ល្អ ការ​ប៉ះពាល់​របស់​មិន​ស្អាត និង​លេង​ផ្ទាល់​​ដី ជា​មូលហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្មេង​កើត​សត្វ​ល្អិត មានព្រូន តេនញ៉ា អៀន ជាដើម។ នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងស្រុកម្នាក់។

ខាងក្រោមនេះយើងនិងបង្ហាញអំពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនចំពោះក្មេង ដែលកើតសត្វល្អិត ព្រូន តេនញ៉ា និងអៀន។

Play ideas & newborn cognitive development | Raising Children Network

រោគ​សញ្ញា​ក្មេង​កើត​សត្វ​ល្អិត៖

  • ស្គម​
  • ស្លេក​ស្លាំង
  • ឧស្សាហ៍​ឈឺពោះ
  • រាករូស
  • ចង្អោរ ក្អួត
  • ក្អក
  • ប៉ោង ឬ​ហើមពោះ
  • មិន​ឃ្លាន​អាហារ
  • ស្រក​ទម្ងន់
  • ញ៉ាំ​ច្រើន​យ៉ាង​ណា​ក៏​មិន​ធាត់។

តើ​ត្រូវ​ផ្តល់​ថ្នាំ​ទម្លាប់​សត្វ​ល្អិត​ឲ្យ​ក្មេង​នៅ​ពេល​ណា?

បើ​តាម​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត កូន​ក្មេង​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី ១ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ ម៉ាក់ប៉ា​អាច​ឲ្យ​លេប​ថ្នាំ​ទម្លាក់​សត្វ​ល្អិត​បាន​ហើយ ដែល​ទូទៅ​ក្មេង​តម្រូវ​ឲ្យ​លេប​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វ​ល្អិត ឬ​ព្រូន រៀង​រាល់ ៦ ខែ/ម្តង នោះ​ទើប​រាងកាយ​លូត​លាស់​បាន​ល្អ មិន​ស្គមស្គាំង។