ការពារកូនចុកពោះពោះ! អ្នកម៉ាក់ដែលបំបៅដោយទឹកដោះ អាចច្របាច់ឬបូមបានត្រឹមតែ

សម្រាប់អ្នកម្តាយ ដែលរវល់នឹងការងារ តែចង់ឲ្យកូនបន្តការបៅទឹកដោះម្តាយ អ្នកអាចច្របាច់ទឹកដោះទុក ដើម្បីឲ្យអ្នកមើលថែ ធ្វើការបំបៅឲ្យកូនរបស់អ្នក។

យ៉ាងណាមិញ តើទឹកដោះនោះ អាចរក្សាទុកបានប៉ុន្មានម៉ោង ហើយគួរថែរក្សាបែបណាទៅ?

បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន កក្កដា ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ បានឲ្យដឹងថា ៖

  • បើសិនក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតា វាអាចរក្សាទុកបានរយៈពេល ៤ ម៉ោង
  • ក្នុងទូរទឹកកក អាចបាន ២៤ ម៉ោង
  • ក្នុងទូរទឹកកក (៤ អង្សារសេ) អាចរក្សាទុកបាន ៤៨ ម៉ោង
  • បើនៅកន្លែងកក អាចបានដល់ទៅ ៣ ខែ
  • ហើយបើនៅសីតុណ្ហភាព <- ២០ អង្សារសេ អាចបាន ៦ ខែ៕

សរុបមក៖ ទឹក​ដោះ​ម្តាយ​យើង​អាច​ទុក​បាន ៤ម៉ោងក្នុងសិតុណ្ហភាពធម្មតា ហើយ ២៤ម៉ោងក្នុងទូរទឹកកក អ៊ីចឹង​យើង​នៅ​តែ​អាច​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​បាន ដោយ​មាន​យាយ ឬ​បងប្អូន​ជួយ​បញ្ចុក​កូន ហើយសូមឪ្យថែរក្សារអនាម័យជានិច្ច ជៀសវៀងប៉ះពាល់ខូចសុខភាពកូន។