ជិតគ្រប់ខែមានអារម្មណ៍តានតឹង! ម៉ាក់ៗគួរតែធ្វើអារម្មណ៍ទាំងនេះដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ បង្កើនស្មារតី

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកម្តាយគួរតែធ្វើនៅពេលដែលជិតគ្រប់ខែ។

តើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចជួយអ្នកនៅពេលសម្រាល?

ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកនឹងបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពី វិធីដែលជួយម៉ាក់ៗបន្ធូរអារម្មណ៍ធូរស្រាល៖

Improving Childbirth in America

នៅមុនពេលដែលអ្នកជិតដល់ថ្ងៃកើត អ្នកគួរតែរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយ មិនគួរព្រួយបារម្ភច្រើនឡើយ ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកសម្រាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

អ្នកគួរតែដើរខ្លះ ព្រោះការដើរនេះ អាចជួយឲ្យកូនកើតមកលឿន ដោយអ្នកមិនសូវប្រើកម្លាំងច្រើនក្នុងការប្រឹងនោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកគួរតែឧស្សាហ៍ទះពោះអ្នកថ្នមៗ ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពកូនក្នុងផ្ទៃ ហើយអាចទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។

ក្រៅពីនេះ អ្នកម្តាយគួរតែបរិភោគអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យបានច្រើន ទើបអាចមានកម្លាំងក្នុងការបង្កើតកូន ហើយកូនក្នុងផ្ទៃក៏អាចលូតលាស់បានល្អផងដែរ។

ជាងនេះទៅទៀត អ្នកម្តាយគួរតែគេងឲ្យបានគ្រប់ ទើបមានស្មារតីក្នុងការសម្រាលកូន៕

Pregnant And Worried About Coronavirus? Here's What We Know So Far : Shots  - Health News : NPR