តើជាការពិតឬទេ? ចាស់ៗថា បើម៉ាក់ៗពពោះកូនស្រីឆាប់សម្រាលជាងកូនប្រុស

ម៉ាក់ៗខ្លះធ្លាប់ឮចាស់​ៗ​​និយាយ​ថា ស្ត្រី​ដែល​ពពោះ​​កូន​ស្រី​ស្រាល​ជាង​កូន​ប្រុស មាន​ន័យ​ថា​កូន​ស្រី​គ្រប់​ខែ​ឆាប់​កើត​ជាង​កូន​ប្រុស។ ឧទាហរណ៍ថា កូន​ស្រី ៩ ខែគត់ ហើយ​បើ​ប្រុស ៩ ខែ ១០ ថ្ងៃ​ពេញ ឬ​លើស​ខ្វះ​តិច​តួច។

តើ​នោះ​ជា​រឿង​ពិត​ដែរឬ​ទេ?

ថ្ងៃ​ឈឺពោះ​ សម្រាល​កូន គឺជា​ថ្ងៃ​ដែល​ឈឺពោះ​មាន​ចង្វាក់​ឈឺ​បាត់​ឈឺ​បាត់ (ក្នុង​នោះ​ធ្លាក់រម្អិល​លាយ​ឈាម​) ឈឺ​រហូត​ដល់​កូន​កើត​ចេញ​ពី​ផ្ទៃ​ម្ដាយ។

When childbirth doesn't go to plan: 7 mums describe their experiences of  dramatic labours - Mirror Online

វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​សម្ភព បាន​រៀបរាប់​ពីពេលវេលាដែលត្រូវសម្រាលកូន ដូច​ខាងក្រោម៖

  • សម្រាល​កូន​គ្រប់​ខែ៖ សម្រាល​កូន​ក្នុង​ចន្លោះ​ពេល​ដែល​កូន​មាន​អាយុ ៣៧ សប្ដាហ៍​ពេញ នៃ​ការ​បាត់​រដូវ ដល់ ៤១ សប្តាហ៍។
  • សម្រាល​កូន​មិន​គ្រប់ខែ៖ ក្រោម ៦ ខែ មាន​ន័យ​ថា រលូត បើ​ចាប់ពី ៦ ខែទៅ ៨ខែកន្លះ មាន​ន័យ​ថា​សម្រាល​មុន​ខែ។
  • សម្រាលកូនលើសខែ៖ គឺ​ចាប់ពី ៤១ សប្ដាហ៍​នៃ​ការ​បាត់​រដូវ​ឡើង​ទៅ មិន​ទាក់ទង​នឹង​ភេទ​របស់​កូន​ឡើយ។

ការ​លើស​ខ្វះ​ថ្ងៃ​គ្នា​នោះ ព្រោះ​តែ​ម៉ាក់​ៗ​រាប់​ថ្ងៃ​មក​រដូវ​ចុងក្រោយ​ភាន់ច្រឡំ ឬ​ខ្លះ​ទៀត​មិន​ទាំង​ចងចាំ​ផង ទើប​​បណ្ដាល​ឲ្យ​ សម្រាល​មុន ឬ​លើស​ថ្ងៃ​កំណត់​របស់​គ្រូពេទ្យ។ បន្ថែម​ពីនេះ​ស្រ្តី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ធ្វើ​លំហាត់ប្រាណតាមបែបអ្នកមានផ្ទៃពោះ ទើប​ជួយ​ឲ្យ​សម្រាល​កូន​បាន​រហ័ស និង​មិន​សូវ​ឈឺចាប់។

American Adoptions - If I Want to Choose Adoption, Can I Be Forced to Keep  My Baby?

សរុបមកការសម្រាលកូនស្រីឆាប់ជាងកូនប្រុសមិនមេនជាការពិតនោះទេ គឺវាអាស្រ័យនឹងកត្តា3ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ប្រភព៖ Parents.com