មាន​ផ្ទៃពោះ​មួយ​សប្តាហ៍​! តើគួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ពីអ្វី​?

​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ទើបតែ​មាន​ផ្ទៃពោះ​មួយ​សប្តាហ៍ អ្នក​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ពី​ចំនុច​មួយចំនួន​ទើប​កូន​អាចមាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ពោះ​អ្នក​។

តើ​មានចំណុច​អ្វី​ខ្លះ​ដែលអ្នកត្រូវប្រយ័ត្ន​?

ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់ពី ការប្រុងប្រយ័ត្នសប្តាហ៍ដំបូងពេលមានផ្ទៃពោះ៖

What to expect during your first trimester of pregnancy | Thomson Medical

នៅពេល​ដែល​អ្នក​ទើបតែ​មាន​ផ្ទៃពោះ អ្នក​អាច​មាន​អារម្មណ៍​ឆាប់​មួល​ម៉ៅ​បាន ដូចនេះ​អ្នក​អាច​ប្រាប់​ស្វាមី​អ្នក​ជា​មុន ដើម្បី​កុំឲ្យ​កើត​រឿង​ឈ្លោះ​គ្នា​។ ម្យ៉ាងទៀត​អ្នក​មិន​ត្រូវ​ហាត់ប្រាណ​ដោយ​ធ្វើ​ចលនា​ធ្ងន់ៗ​នោះទេ ព្រោះ​វា​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​។ ជាងនេះទៅទៀត​អ្នក​គួរតែ​ផ្អាក​កុំ​ញ៉ាំ​ហិរ និង​អាហារ​បំពង ភេសជ្ជៈ​ដែល​ត្រជាក់​ក៏​មិន​ត្រូវ​ញ៉ាំ​ច្រើន​ដែរ​។

ចុងក្រោយ​អ្នក​គួរតែ​សម្រាក​ឲ្យបាន​ច្រើន​ដោយ​កុំ​ធ្វើ​ការងារ​ធ្ងន់ៗ​ច្រើន​ឲ្យសោះ​៕