មិននឹកស្មានសោះ! លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះពេលកូនក្នុងផ្ទៃកម្រើក

​ចំណុច​សម្គាល់​ដ៏​គួរឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​បំផុត​ក្នុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​គឺ​នៅពេល​ដែល​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​ដំបូង​ដឹងថា កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​កំពុងតែ​កម្រើក ឬ​ធាក់​តិចៗ​។

តើមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះនៅពេលកូនកម្រើក?

ចលនា​ទាំងនេះ​បង្ហាញថា កូន​អ្នក​កំពុងបង្ហាញលក្ខណៈទាំងនេះ៖

Pregnant Woman Touching Belly, Mom Stock Footage Video (100% Royalty-free)  1023525415 | Shutterstock

១. ដំណាក់កាលដំបូង

នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះដំបូង ៖ 

នៅសប្តាហ៍ទី៧ដល់ទី៨  អ្នកនឹងឃើញក្នុងស្បូនអ្នកមានចលនាដូចទឹករលកពេលដែលអ្នកឆ្លុះមើលអេកូល នោះកូនចាប់ផ្តើមមានចលនាតិចៗហើយ។

ត្រូវដឹង! ចង់បាន កូន ល្អ អនាគត ឪពុក ត្រូវ ឈប់ ផឹក ស្រា យ៉ាងហោច ៦ ខែ មុន

នៅសប្តាហ៍ទី៩ ទារកនឹងមានចលនារមួល។

ក្រោយសប្តាហ៍ទី១០រួច ទារកនឹងមានចលនាដូចអណ្តែត និងលោតជាដើម។

២. ដំណាក់កាលកណ្តាលនៃការមានផ្ទៃពោះ

នៅដំណាក់កាលនេះកូននឹងកម្រើកដោយប្រើរាងកាយទាំងមូលរបស់គេ ដូចជា ៖ ក្រឡាប់ខ្លួន លោត កម្រើកដៃ និងជើង បង្វិលក្បាល និងខ្លួន នៅសប្តាហ៍ទី១៣ដល់១៥ គឺជាពេលវេលាដែលកូនកម្រើកខ្លាំងបំផុត លុះដល់អាទិត្យទី១៧ទើបកូនមិនសូវកម្រើកវិញ។

៣. ដំណាក់កាលជិតសម្រាល

នៅពេលដែលកូនជិតចេញមកជួបពិភពលោក កូននឹងកាត់បន្ថយការកម្រើកខ្លួនតិចវិញ ប៉ុន្តែគេនឹងកម្រើកដៃ ភ្នែក និងមាត់ច្រើនវិញ ហើយចលនានៃការដកដង្ហើមក៏ប្រែជាច្រើនជាងមុនដែរ ដូចនេះអ្នកអាចដឹងតាមរយៈនេះបានថា កូនជិតកើតហើយ៕  

ដកស្រង់ពី៖ Health.com