ដែលដឹងអត់? កូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់ល្អ ឬមិនល្អ អ្នកម៉ាក់គួរមើលចំណុចអ្វីខ្លះ?

ដើម្បី​ឲ្យ​គភ៌​លូត​លាស់​បាន​ល្អ គឺ​ត្រូវ​ការ​ម្តាយ​ម្នាក់​ដែល​មាន​សុខភាព​ល្អ និង​អាហារូបត្ថម្ភ​ល្អ​ផង​ដែរ ដូច្នេះអ្នកម៉ាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីទារកក្នុងផ្ទៃជាចាំបាច់។

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចំណុច៣ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកម្តាយថាកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អ។

15 Healthy Breakfast Ideas for Babies - Mothers and More

តើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាកូនលូតលាស់ល្អ និងមិនល្អ?

១. ជាធម្មតា ពេលដែលអ្នកម្តាយពរពោះបាន៨អាទិត្យ កូនក្នុងផ្ទៃនឹងចាប់ផ្តើមមានរូបរាង ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានកម្លាំងធ្វើចលនាឲ្យអ្នកម្តាយបានដឹងឡើយ។ នៅពេលដែលអ្នកម្តាយពរពោះបាន១៦អាទិត្យ នោះអ្នកម្តាយនឹងអាចដឹងពីការធ្វើចលនារបស់កូនក្នុងផ្ទៃ។ កូននឹងកម្រើកមិនតិចជាង៣ដងក្នុងមួយម៉ោង ហើយក្នុង១២ម៉ោង មិនទាបជាង៣០ដងឡើយ។ ប្រសិនជាកូនកម្រើកខុសពីចំនួនទាំងនេះ នោះមានន័យថា កូនក្នុងផ្ទៃរស់នៅមិនសុខឡើយ ដោយអាចមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាព។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់។

Pediatric Care for You're Newborn Baby

២. ការបរិភោគអាហារក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ ព្រោះញ៉ាំតែម្នាក់ ប៉ូវបាន២នាក់។ ដូចនេះ ប្រសិនជាអ្នកម្តាយអាចបរិភោគអាហារផ្សេងៗចូល នោះមានន័យថាកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អណាស់ ព្រោះកូនអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានយ៉ាងល្អ។

៣. នៅពេលដែលអ្នកម្តាយគេងលក់បានធម្មតា ដោយមិនពិបាកចូលគេង នោះមានន័យថា កូនក្នុងផ្ទៃក៏មានសុខភាពល្អដែរ ព្រោះការគេងបានគ្រប់គ្រាន់ នឹងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកម្តាយ និងកូនលូតលាស់បានយ៉ាងល្អជាទីបំផុត៕

ដកស្រង់ពី៖ Health.com