អ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងត្រូវដឹង! តើពេលណាគួរទៅពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះ?

ការឆ្លុះអេកូពិនិត្យផ្ទៃពោះឬភាសាអង់គ្លេសថា Fetal Ultrasound បានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រខ្លះបានណែនាំថាឱ្យឆ្លុះអេកូពិនិត្យយ៉ាងតិចឱ្យបាន៥ ទៅ៨ដង ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

Best gynaecologist in ajman - Gynaecology Specialist Doctors | AjmanMC
  • ពិនិត្យលើកទី១: នៅសប្តាហ៍ទី៦-៧​(បាត់រដូវប្រហែល២ទៅ៣សប្តាហ៍)ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការមានផ្ទៃពោះ​,​ កូនក្រៅស្បូន,​ អំឡុងពេលនេះយើងចាប់ចង្វាក់បេះដូងកូនបានហើយ
  • ពិនិត្យលើកទី២: នៅសប្តាហ៍ទី១១-១៤​ ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃកើត(ជារយះពេលដែលកំណត់បានច្បាស់គឺខុសគ្នាពី៣-៥ថ្ងៃ​ អាយុកូនកាន់តែច្រើនសប្តាហ៍ទៅការកំណត់ថ្ងៃកើតកាន់តែលំអៀងច្រើនថ្ងៃ)​ វាស់កំរាស់កខាងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ជំងឺទ្រីសូមី
  • ពិនិត្យលើកទី៣: នៅសប្តាហ៍ទី១៨-២០​ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីរបស់ទារក,​ ការលូតលាស់របស់ទារក,​ ទីតាំងរបស់សុក,​ កំរិតទឹកភ្លោះ
  • ពិនិត្យលើកទី៤: នៅសប្តាហ៍ទី២៨-៣២​ ដើម្បី​ពិនិត្យបញ្ជាក់ទីតាំងសុក​,​ ការលូតលាស់,​ ទំហំទារក,​ ទីតាំងទារក(ទទឹង,បញ្ឆិត,បញ្ចាស់,ក្បាលចុះក្រោម),​ ភាពមិនប្រក្រតីរបស់ទារក,​ កំរិតទឹកភ្លោះ
  • ពិនិត្យលើកទី៥: នៅសប្តាហ៍៣៧-៣៩​ (ដូចលើកទី៤)​ បើសិនមិនមានបញ្ហាដែលត្រូវតាមដានដែលបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យ​ ការពិនិត្យលើកទី៥គឺអាចមិនពិនិត្យតាមជំរើសរបស់អ្នក។
Appointments with Consultant Obstetrician & Gynaecologist | EarlyLife

ការពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះ​យ៉ាងតិចណាស់អោយបាន៣ដង​ ត្រីមាសទី១​ ទី២និងទី៣។ករណីពិសេសខ្លះយើងត្រូវពិនិត្យច្រើនដងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យនៅពេលសង្ស័យឬរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ​។

ស្រ្តីមួយចំនួនសម្រាលមុន៤០សប្តាហ៍និងខ្លះក្រោយ៤០សប្តាហ៍ហើយខ្លះទៀតរហូតដល់៤២សប្តាហ៍មិនទាន់សម្រាលក្នុងករណីនេះត្រូវបង្ខំអោយកើតតាមបច្ចេកទេស(វគ្គកាត់).

ដកស្រង់ពី៖ វេជ្ជបណ្ឌិត ទេស ច័ន្ទថុល