ចៀសវាង​ជម្ងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​អំឡុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ ម៉ាក់ៗកុំរំលងតិចនិកទាំងនេះ

ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​គឺ​ពោរពេញ​ទៅដោយ​បញ្ហា​ប្រឈម ហើយ​កាន់តែច្រើន​ទៀត​ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ប្រភេទ​ទី ១ ឬ​ប្រភេទ​ទី ២ ។​

មុនពេល​ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​គ្រួសារ​សូម​ពិនិត្យមើល​គន្លឹះ ៧ យ៉ាងដូច​ខាងក្រោម ដែល​អាចជួយ​អ្នក​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម និង​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដែលមាន​សុខភាព​ល្អ​។​

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) | Johns Hopkins Medicine
  • គ្រប់គ្រង​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​របស់​អ្នក​
  • ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុម​ទឹកនោមផ្អែម​
  • ពិចារណា​ឈប់​ប្រើ​ថ្នាំ​តាម​មាត់​
  • ក្តោប​ក្តាប់​ឱ្យបាន​លើ​ការ​ចាញ់កូន​ពេលព្រឹក​
  • រក្សា​ការគ្រប់គ្រង​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​
  • ញ៉ាំ​អាហារ​មាន​សារធាតុ​កាបូន​
  • ចូលរួម​ដើម្បី​ស្វែងរក​ការគាំទ្រ​៕
Yogurt with vitamin D benefits women with gestational diabetes - Yogurt in  Nutrition

ដកស្រង់ពី៖ Health.com