សំខាន់ណាស់! ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកូនធាត់មិនឈប់ ត្រូវដឹងរឿងទាំងនេះជាមុន

នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនជាអ្នកបរិភោគច្រើន នោះអ្នកនឹងអាចមានអាការៈធាត់ ដូចនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នក និងកូនខ្លាំងណាស់បើអ្នកធាត់ខ្លាំង។

តើវាប៉ះពាល់ដល់កូនកន្លែងណាខ្លះទៅ?

ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហាធាត់នៅពេលពពោះដែលមានដូចជា៖

បើកើតកូនត្រូវប្រើវិធីអញ្ចឹងៗអី ធានាមនុស្សប្រុសលែងចង់បានកូនហើយ!

១. វាងាយធ្វើឱ្យកូនកើតមុនខែខ្លាំងណាស់ ដូចនេះសុខភាពកូននឹងខ្សោយ បើកូនកើតមុនខែបែបនេះ អ្នកនឹងពិបាកមើលថែទាំណាស់។

. អ្នកនឹងងាយកើតបានកូនដែលលើសទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ ជាហេតុដែលធ្វើឱ្យកូនងាយធាត់នៅពេលដែលធំឡើង ហើយការលើសទម្ងន់នេះក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនដែរ។

៣. កូននឹងមិនអាចមានសារពាង្គកាយគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ព្រោះវាលូតលាស់មិនគ្រប់លក្ខណៈ ដូចជា ៖ ជំងឺដែលគ្មានខួរក្បាល ឆ្អឹងខ្នងប្រេះ សរសៃឈាមលូតលាស់មិនប្រក្រតី ប្រេះមាត់ជាដើម។

៤. នៅពេលដែលអ្នកធាត់កាន់តែខ្លាំង អត្រាដែលកូនអាចស្លាប់ក្នុងពោះកាន់តែខ្ពស់ ហើយអ្នកនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺលើសឈាមដូចគ្នា។

Environmental stress can be passed on through pregnancy | News |  Eco-Business | Asia Pacific

. ក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រាលកូនរួច អ្នកនឹងអាចចេញឈាមច្រើនជាងមនុស្សធម្មតា ហើយអ្នកនឹងមិនសូវមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំបៅដោះកូនឡើយ នោះកូននឹងមិនអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ដោយសារតែគេមិនអាចបៅដោះអ្នកច្រើន៕ 

ដកស្រង់ពី៖ Health.com