សំខាន់ណាស់! វិធីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ម៉ាក់ៗថ្មីថ្មោងត្រូវចេះ

ម៉ាក់​ៗ​ថ្មីថ្មោង ហើយ​មាន​គម្រោង​​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ គួរតែ​រៀន​ពី​របៀប​បំបៅ​កូន​ឲ្យ​ហើយ ព្រោះ​ថា​ពេល​នោះ​មក​ដល់​យើង​អាច​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​បាន​ខ្លះ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​តិចនិក​មួយ​ចំនួន​ដែលអ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងត្រូវដឹង៖

Yoga Poses for Breastfeeding Moms, Mudra for Breastfeeding Mothers to  Increase Breast Milk | ParentCircle

. គួរតែ​គេង​បំបៅ​ដោះ​កូន​ដោយ​ផ្អៀង​ខាងឆ្វេង និង​ស្ដាំ​ឆ្លាស់​គ្នា កុំ​ឲ្យ​កូន​បៅ​តែ​ម្ខាង​ៗ។

២. ប្រសិនបើ​មិន​ចេះ​បំបៅ​ដោះ​កូន​ដោយ​គេង​ទេ អាច​អង្គុយ​បាន​តែ​ត្រូវ​ឲ្យ​កូន​ដេក​ឲ្យ​​ក្បាល​ខ្ពស់​ជាង​គូទ និង​ចៀសវាង​ដាក់​កូន​ឲ្យ​កោង​ខ្លួន។

. ម៉ាក់​ៗ​ខ្លះ​អាច​ពិបាក​បី​កូន​ដាក់​លើ​ភ្លៅ ដូចនេះ​អាច​ទិញ​ខ្នើយ​សម្រាប់​បំបៅ​បាន ដោយ​ខ្នើយ​មាន​រូបរាង​ចំណិត​ព្រះចន្ទ និង​លើក​កូន​ដាក់​លើ​នោះ និង​ដាក់​ដោះ​ចូល​មាត់​ជា​ការ​ស្រេច។

៤. ពេល​កូន​បៅ​កុំ​ប្រឡែង​លេង ព្រោះ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ឈ្លក់​ទឹកដោះ​ចូល​បំពង់​ខ្យល់​។

. ក្នុង​ករណី​កូន​ឈ្លក់​ ត្រូវ​ផ្អាក​ការ​បំបៅ​សិន។

Coronavirus Disease (COVID-19) and Breastfeeding | Breastfeeding | CDC

. កុំ​យក​មុខ​ទារក​ផ្អឹប​ជាប់​ដោះ ព្រោះ​នាំឲ្យ​កូន​ថប់​ខ្យល់​ដក​ដង្ហើម។

. បើ​កូន​មិន​ចង់​បៅ កុំ​បង្ខំ ឲ្យ​កូន​បៅ​តាម​សម្រួល ទើប​មិន​ឈ្លក់។

. កុំ​បំបៅ​កូន​ពេល​គេង។

៩. ពេល​ទារក​បៅ​រួច លើក​អង្គុយ ​រួច​ទះ​ខ្នង​ខាង​ក្រោម​ជិត​គូទ​ថ្នម​ៗ ដើម្បី​កុំឲ្យ​ភើ ឬ​ក្អែរ​មក​វិញ។

ដកស្រង់ពី៖ Hello Health Group