រោគសញ្ញាបង្ហាញថា កូនលោកអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងករណីឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលសង្កេតឃើញកូនៗរបស់ខ្លួនចេញរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះ បានន័យថា កូនៗរបស់អ្នកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភស្រួចស្រាលធ្ងន់ធ្ងរ។

តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលអាចលេចចេញឡើង?

ខាងក្រោមនេះ parenting-tip.com សូមលើកយកបព្ហាមួយនេះមកបកស្រាយដើម្បីឪ្យអ្នកម្តាយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់៖

នេះគឺជាការកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភស្រួចស្រាលធ្ងន់ធ្ងរ តាមរយៈរោគសញ្ញាដូចជា៖

  • ងាយសក់ជ្រុះ
  • ស្បែកស្ងួត និងស្តើង
  • សាច់ដុំខ្សោយ និងរួមស្វិតនៅត្រង់ដៃ និងជើង
  • ស្គម និងមានរូបរាងតូចខ្លាំង។  កង្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រភេទនេះហៅថា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ងួត (marasmus)។

តាមការបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញ កុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ អាចនឹងមានរូបរាងបែបនេះ៖

  • សក់ស្ងួត ស្តើង បាត់បង់ពណ៌ និងប្រែជាក្រហម លឿង ឬស នៅលើស្បែក
  • ស្បែករបក ឬប្រេះហើមពោះ
  • ហើមជុំវិញភ្នែក ឬជើងឬកជើង
  • កុមារអាចនឹងមានទម្ងន់ធម្មតា
  • អស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃ ឬមិនចង់កម្រើក។

ចំណែក កង្វះអាហារូបត្ថម្ភមួយប្រភេទទៀតហៅថា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភសើម។
ឧទាហរណ៍៖ បើអ្នកចុចនៅត្រង់ភ្នែកគោល ហើយដកម្រាមដៃវិញ នោះនឹងនៅមានស្នាមទ្រុឌ៕