សំខាន់ណាស់! ពពោះបីខែដំបូងដល់សម្រាលអ្នកម៉ាក់ គួរអនុវត្តន៍តាមរបៀបគេងទាំងនេះ

ការគេងគឺជារឿងមួយដែលស្ត្រីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងអំឡុងពេលពពោះ ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពអ្នកម៉ាក់ និងទារកក្នងផ្ទៃ។ ប្រសិនបើអ្នកម៉ាក់គេងមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ វានឹងផ្តល់ផលមិនល្អ ចំពោះខ្លួន​ឯង និងការលូតលាស់របស់កូនក្នុងផ្ទៃ។

ខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញពីសំខាន់នៃការគេង ចំពោះអ្នកម៉ាក់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗនៅពេលពពោះ៖

១. ត្រីមាសទី១ (បីខែដំបូង)
ក្នុងអំឡុងត្រីមាសដំបូងនៃការពពោះ រាងកាយរបស់អ្នកម៉ាក់មានការប្រែប្រួលច្រើន រួមទាំងអារម្មណ៍  និងផ្លូវចិត្តផងដែរ ដែលទាមទារការគេងឱ្យបានច្រើន។ អ្នកម៉ាក់មានភាពតានតឹងច្រើនជាងធម្មតា ដូច្នេះត្រូវចូលគេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទៀងទាត់បំផុតពី៨ ទៅ ១០ម៉ោងក្នុងមួយយប់។

២. ត្រីមាសទី២ (ចូលខែទី៤)
ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី២នេះ រាងកាយ​របស់​អ្នកម៉ាក់​ត្រូវ​ការ​បង្កើត​ឈាម​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​ទារក ហើយ​បេះដូង​​ត្រូវ​លោត​ខ្លាំង​ជាង​មុន ​ដើម្បី​ធ្វើ​ចរាចរ​ឈាម​ទៅកាន់​ទារក។ ប្រសិនបើអ្នកម៉ាក់គេងតិចពេក អាចបង្ករបញ្ហាដល់សុខភាព ដូចជាអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងការថយចុះគុណភាពនៃជីវិត។
យ៉ាងណាមិញ អ្នកម៉ាក់ក៏មិនគួរគេងលើសពី ១២ ម៉ោងឡើយក្នុងមួយយប់នោះឡើយ។

៣. ត្រីមាសទី៣​ (ចូលខែទី៧)
ក្នុងត្រីមាសទី3 នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលអ្នកម៉ាក់ពិបាកគេងបំផុត ក្នុងចំណោមដំណាក់កាលទាំង 3 ដោយសារតែជួបបញ្ហាច្រើន ដូចជា ពោះធំពេកពិបាកគេង អស់កម្លាំង កូនក្នុងផ្ទៃធាក់ច្រើន និងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ដែលទាក់ទងទៅនឹងការសម្រាលជាដើម។

ក្នុងត្រីមាសនេះ គេពិបាកកំណត់ថាតើ អ្នកម៉ាក់គួរតែគេងឱ្យបានប៉ុន្មានក្នុងម៉ោងមួយយប់ ទើបល្អ ប៉ុន្តែជាទូទៅត្រូវឱ្យបានពី ៨ ទៅ ១០ ម៉ោង នេះបើតាមការបកស្រាយរបស់វេបសាយមួយដែលមានឈ្មោះថា newtonbaby ។

ជារួមមកវិញការគេងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកម៉ាក់គ្រប់រូប និងកូនក្នុងផ្ទៃ ចាប់តាំងពីខែដំបូងនៃការពពោះ រហូតដល់មុន និងក្រោយពេលសម្រាល ហើយអ្នកម៉ាក់ត្រូវធានាថាខ្លួនគេងគ្រប់គ្រាន់ និងទៀងពេលវេលា ដើម្បីឱ្យខ្លួន និងកូនមានសុខភាពល្អ៕

ដកស្រង់ពី៖ newton baby