មិនកែប្រយ័ត្នស្តាយ! ប៉ាម៉ាក់មានទម្លាប់បែបនេះ ប្រយ័ត្នកូនមានទម្លាប់មិនល្អតាំងពីតូច

ការចិញ្ចឹមកូនគឺជាតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយគ្រប់រូប។ ប្រសិនបើកូនឆ្លាត មានអត្តចរឹកល្អឬអត់ ក៏អាស្រ័យលើប៉ាម៉ាក់ផងដែរ។ ទង្វើ និងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ប៉ាម៉ាក់អាចជាគម្រូមិនល្អ  និងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងទៅលើកូន ហើយក៏ជាដើមហេតុបណ្តាលឱ្យពួកគេចាប់ផ្តើមមានអកប្បកិរិយាមិនល្អផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទង្វើទាំង ៦ដែលប៉ាម៉ាក់គួរជៀសវាង ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យកូនស្អប់ និងចាប់ផ្តើមមិនចេះគោរពខ្លួន៖

១. ការសន្យាក្លែងក្លាយ
ជាធម្មតាឪពុកម្តាយតែងតែគិតថា ការសន្យាក្លែងក្លាយ ឬកុហកកូនតិចតួចមិនអីទេ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតូចៗបាន។ ប៉ុន្តែកុមារ​មិនងាយ​ភ្លេច​នូវ​អ្វី​ដែលប៉ាម៉ាក់បានសន្យាឡើយ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ឪពុក​ម្តាយ​ភ្លេច ឬ​មិន​អើពើ​ចំណុច​នេះ កូននឹង​ចាប់​ផ្តើមខឹង ​មិន​ទុក​ចិត្ត និង​មិន​គោរព។

២. ខ្វះវិន័យ
ឪពុកម្តាយជាច្រើនគិតថាការដាក់វិន័យឱ្យកូនមិនចាំបាច់ទេ ព្រោះកូននៅតូច ហើយសន្មត់ថាអ្វីៗនឹងល្អឡើងវិញ នៅពេលពួកគេពេញវ័យ។ ប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមត្រូវទេ វាគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឱ្យកុមារមានះ រឹងរូស និងមានអកប្បកិរិយារឹងរូសផងដែរ។

10 τρόποι να αντιμετωπίσετε την κακή συμπεριφορά του παιδιού σας

៣. ស្របតាមកូនជ្រុលពេក
កាលណាប៉ាម៉ាក់ស្របតាមចិត្តកូន និងទម្លាប់ប្រគល់អ្វីដែលពួកគេចង់បានគ្រប់ពេលនោះ នៅពេលដែលពួកគេមិនបានដូចបំណង នឹងបង្កើតជាក្តីមិនសុខចិត្ត ហើយបញ្ចេញអកប្បកិរិយាមិនល្អ ដូចជាខឹងសម្បារ យំស្រែក និងនិយាយពាក្យមិនសមរម្យជាដើម។

៤. មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូន
កុមារទាំងអស់ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុកដាក់ពីប៉ាម៉ាក់ជាងនរណាទាំងអស់ ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រងើយកន្តើយ វាជាផ្នែកមួយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគធ្ងន់ធ្ងរ និងឈានដល់ការស្អប់ ឬមិនគោរពប៉ាម៉ាក់ផងដែរ។

៥. គំរូប៉ាម៉ាក់មិនល្អ
ពេលខ្លះឪពុកម្តាយភ្លេចថាកូនកំពុងយកតម្រាប់តាមខ្លួនយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ កុមារជាធម្មតាមានអាកប្បកិរិយាដូចគ្នាតាមប៉ាម៉ាក់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើមិនល្អ កូនក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរ។ ដូច្នេះ​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​កូន​គោរព​អ្នក​ដទៃ ចូរ​ធ្វើ​ជា​គំរូល្អដល់ពួកគេ។

៦. មិនសូវចំណាយពេលវេលាជាមួយកូន
វាក៏ជាដើមហេតុមួយដែរ ប្រសិនបើអ្នករវល់ច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់គ្មានពេលចំណាយជាមួយកូន​។ កុមារខ្លះតែងគិតថាប៉ាម៉ាក់មិនស្រឡាញ់ខ្លួន ទើបមិនសូវមានពេលនៅជាមួយពួកគេ ហើយវាក៏បង្កើតឱ្យមានការស្អប់ និងមិនគោរពផងដែរ។

ជារួមមកវិញប៉ាម៉ាក់គួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅចំណុចខាងលើនេះឱ្យបានល្អ​ ព្រោះវាជាផ្នែកដែលទាក់ទង់ទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់កូនពេលធំឡើង។ បន្ថែមពីនេះត្រូវណែនាំ និងធ្វើជាគម្រូល្អដល់ពួកគេ ពិសេសចំណាយពេលនៅជាមួយពួកគេឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៕

ដកស្រង់ពី៖ India Parenting