ប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ! ម៉ាក់ៗទម្លាប់ឱ្យកូនបៅដោះតែម្ខាងអាចជួបបញ្ហាទាំងនេះទាំងមិនដឹងខ្លួន

ទារកទើបកើតត្រូវការទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកម៉ាក់គួរបំបៅដោះអាអូន យ៉ាងហោចណាស់ ៦ខែ ឬយូរជាងនេះ។ ដោយឡែកក្នុងការបំបៅវិញ ឃើញមានម៉ាក់មួយចំនួនតូចទម្លាប់ឱ្យកូនបៅដោះតែម្ខាង ហើយវាគឺជារឿងមិនល្អឡើយ ហើយបន្ទាប់ពីអានអត្ថបទនេះ ជឿជាក់ថាអ្នកម៉ាក់នឹងបញ្ឃប់ទម្លាប់នេះមិនខាន។

តើអ្នកម៉ាក់បំបៅដោះកូនតែម្ខាងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?
ការ​បំបៅ​ដោះ​តែ​ម្ខាង​អាច​បង្ក​បញ្ហា និងផលប៉ះពាល់មិនល្អមួយចំនួនដល់ម្តាយ ព្រមទាំងទៅលើបរិមាណទឹកដោះសម្រាប់ទារកផងដែរ ពីព្រោះថា សុដន់ទាំងពីររបស់ម្តាយនឹងមានបញ្ហា ដោយសារមួយមិនប្រើ ហើយមួយទៀតបែរជាប្រើហួសកម្រិត។
ខាងក្រោមនេះគឺជាផលមិនល្អមួយចំនួន៖

  • អាចបង្ករបួសដល់ក្បាលសុដន់​ ដែល​ធ្វើឱ្យអ្នកម្តាយ​ឈឺចាប់ ​ដោយសារ​ការ​បឺត​បន្តបន្ទាប់ ដោយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរ
  • ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់លើសុដន់ទាំងពីរ ខណៈពេលដែលសុដន់ម្ខាងអាចធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ដោយសារតែអាអូនបឺតច្រើនពេក ហើយម្ខាងទៀតដោយសារការឡើងទឹកដោះតឹងខ្លាំង
  • ស្ទះបំពង់ទឹកដោះ៖ នៅពេលសុដន់ម្ខាងមិនត្រូវបានអាអូនបឺតទឹកដោះចេញ អាចបណ្តាលឱ្យស្ទះបំពង់ទឹកដោះ។ អ្នក​ក៏​អាច​សម្គាល់​ឃើញ​ដុំ​ឈឺចាប់ និង​ក្រហម​នៅលើ​សុដន់​ផងដែរ។
  • ការរលាកសុដន់ ដោយសារតែកកស្ទះទឹកដោះ
  • បង្កអាប់សែសុដន់ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការហើម និងអាចបង្កខ្ទុះផងដែរ ដែលកើតឡើងដោយសារស្ទះទឹកដោះ
  • វាក៏អាចធ្វើឱ្យខ្វះខាតទឹកដោះសម្រាប់អាអូនផងដែរ ពីព្រោះថាសុដន់តែម្ខាងពេលខ្លះមិនអាចផ្តល់បរិមាណទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ដល់ទារកឡើយ។

​ជារួមមកវិញ បើសិនជាអាចម៉ាក់ៗគួរតែ ឱ្យអាអូនបៅដោះដោយមានការផ្លាស់ប្តូរចំហៀងទាំងពីរជារឿយៗ ព្រោះវាជួយឱ្យដំណើរការនៃការផលិតទាំងដោះទាំងពីរ មានបរិមាណស្មើរគ្នា ព្រមទាំងមិនបង្ក​ឱ្យមានការកកស្ទះទឹកដោះផងដែរ៕

ដកស្រង់ពី៖ Mom Junction