ពេលកូនក្រោកពីគេង! មានឥរិយាបទ2នេះ បញ្ជាក់ថាគេឆ្លាតខ្លាំងណាស់

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមុខសញ្ញា២ដែលប្រាប់អ្នកម្តាយថា កូនឆ្លាតណាស់។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1# នៅពេលដែលកូនមានខួរក្បាលឆ្លាត ក្រោយពេលដែលក្រោកពីគេង កូននឹងតែងតែញញឹមដាក់អ្នក។ នៅពេលដែលកូនសើចច្រើន នឹងធ្វើឲ្យឈាមក្នុងរាងកាយគេដើរបានស្រួល ហើយអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ខួរក្បាលរបស់កូន ដោយធ្វើឲ្យកូនមានខួរក្បាលដែលឆ្លាតខ្លាំងណាស់។

How to Keep Your Kids from Getting Sick | I See Me!

2# កូនដែលក្រោកពីគេង មិនយំមិនរករឿង ជាកូនដែលមានខួរក្បាលដែលឆ្លាតណាស់ ព្រោះគេមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយទោះជាក្រោកពីគេងភ្លាម ឃើញមនុស្សប្លែកមុខក៏មិនយំដែរ។ គេនឹងចេះសង្កេតមើលរឿងជុំវិញខ្លួន ដោយមិនស្រែកយំផ្តេសផ្តាសឡើយ។ ដូចនេះ នៅពេលដែលកូនមានមុខសញ្ញា២នេះក្រោយពេលដែលក្រោកពីគេង អាចបញ្ជាក់បានថាខួរក្បាលគឺខ្លាំងណាស់៕