ដើម្បីឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អ! ម៉ាក់ៗគួរតែញ៉ាំអាហារបែបនេះ

អាហារទាំង៥នេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបបអាហារដែលអ្នកម្តាយគួរតែពិសារ ដើម្បីឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អ។

1# អ្នកគួរតែបរិភោគផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន ទើបអាចរក្សាវីតាមីនA C កាល់ស្យូម និងសារធាតុដែក ដែលអ្នកម្តាយ និងកូនត្រូវការជាទីបំផុត។

អាហារ ៥ ប្រភេទ ដែល ជួយ អ្នក លូត កម្ពស់ ល្អ បំផុត

2# អ្នកគួរតែបរិភោគពពួកសណ្តែក សណ្តែកដី ទើបរាងកាយអាចស្រូបយកវីតាមីនB Cសារធាតុដែក និងកាល់ស្យូមផងដែរ។ ដូចនេះ សុខភាពរបស់អ្នកម្តាយ និងកូនសុទ្ធតែរឹងមាំខ្លាំង។

អត្ថ ប្រយោជន៍ បួន យ៉ាង នៃ សណ្តែក ដី ដែលអ្នក នឹក ស្មាន មិន ដល់

3# អ្នកគួរតែញ៉ាំពងមាន់រាល់ថ្ងៃ ទើបអាចរក្សាប្រូតេអ៊ីន កាល់ស្យូម និងវីតាមីនជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចរក្សាសុខភាពបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុត។

4# អ្នកគួរតែហាលថ្ងៃឲ្យបានច្រើន ទើបអាចទទួលបានវីតាមីនDបានគ្រប់គ្រាន់ នោះកូនក្នុងផ្ទៃនឹងអាចមានឆ្អឹងរឹងមាំ លូតលាស់បានយ៉ាងល្អក្រោយពេលដែលកើតចេញមក។

5# អ្នកគួរតែបរិភោគបន្លែ និងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន ទើបធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយឈឺ ហើយកូននឹងលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃបានល្អជាខ្លាំង៕