មូលហេតុបានជា​ក្មេង​គេងចេះ​តែ​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ

អ្នកម្ដាយគួរតែយល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្មេងគេងចេះតែគ្រឺតធ្មេញ៖

ការ​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ​មិនមែន​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ការ​សុ​បិ​ន្ត​អាក្រក់ ឬ​មានការ​ចង​ចាំ​ប្រកបដោយ​ភាព​តានតឹង​នោះ​ទេការ​លូតលាស់​របស់​ធ្មេញ ការ​បង្ក​រោគ​ក្នុង​ត្រចៀក និង​ការ​ឈឺចាប់​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ក៏​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​ក្មេង​គេង​ទៅ​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ​បាន​ដែរធ្មេញ​ដុស​មិន​ស្របគ្នា​ក៏​អាច​ឲ្យ​ឧស្សាហ៍​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ​បាន​ដែរការ​ថប់​អារម្មណ៍ និង​ស្ត្រេ​ស​ប្រហែលជា​បង្កើន​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ការ​មាន​បញ្ហា​លើ​អាកប្បកិរិយា​របស់​ក្មេង​ឡើយការ​គ្រឺ​ត​ធ្មេញ​ច្រើន​តែ​បាត់​ទៅ​វិញ​មុន​ពេល​ធ្មេញព្រៃ​ដុសចូរ​កុំ​ភ្លេច​នាំ​កូន​ទៅ​ជួប​ពេទ្យធ្មេញ​ផង​បើសិនជា​អ្នក​មានការ​បារម្ភ​ច្រើន​អំពី​សុខភាព​មាត់​ធ្មេញ​របស់​គេ​៕

ក្មេង តូចៗ គួរ គេង ប៉ុន្មាន ម៉ោង ទើប គ្រប់ ចំនួន ?