សំខាន់ណាស់! ប្រការទាំងនេះដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះគួរចៀសវៀង បើមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់

នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ បើអ្នកចង់ឲ្យកូន និងអ្នកមានសុវត្ថិភាព មានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែចៀសកុំធ្វើឲ្យសោះ វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកនិងទារក។ ខាងក្រោមនេះមានប្រការមួយចំនួនត្រូវអនុវត្តន៏៖

1# នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះមិនទាន់បាន៣ខែ សូមអ្នកកុំទាន់ប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យសោះ ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នក។

2# អ្នកមិនត្រូវទៅកន្លែងដែលចម្លែកឡើយ ជាពិសេសទៅក្នុងព្រៃ ឬកន្លែងមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យបាន ដោយអ្នកអាចនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរក្សាទារកក្នុងផ្ទៃឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាន។

Research finds pregnancies, miscarriages reduce risk of endometrial cancer  - ABC News

3# នៅពេលដែលអ្នកចង់ទៅកន្លែងណាមួយ អ្នកមិនត្រូវជិះម៉ូតូ ឬកង់ឡើយ អ្នកអាចឲ្យស្វាមីអ្នកយកឡានជូនអ្នកទៅបាន ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ហើយជិះម៉ូតូ វាងាយធ្វើឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។

Tips for the Car Ride to the Hospital While in Labor

4# អ្នកត្រូវតែរក្សាពោះអ្នកឲ្យបានល្អ ដោយមិនត្រូវលើករបស់ធ្ងន់ៗ មិនស្រាប់តែបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំង ឬលុតជង្គង់យូរនោះទេ៕

Household Chores To Do & Avoid In Pregnancy