ផ្លែឈើ​ទាំង៥ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុំញុំាឪ្យសោះ

ផ្លែ​គូ​លេន​​ប្រសិនជា​អ្នក​ញ៉ាំ​ផ្លែឈើ​នេះ​ច្រើន វា​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​លើស​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​រាងកាយ ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ពិបាក​សម្រាលកូន ដូចនេះ​អ្នក​មិនត្រូវ​ពិសារ​ហួស​ពី​២០០​ក្រាម​ឡើយ​។​ 

​ផ្លែ​ឳ​ឡឹ​ក​​អ្នក​មិនអាច​ញ៉ាំ​ឳ​ឡឹ​ក​មួយថ្ងៃ​លើសពី​២​បន្ទះ​ឡើយ ហើយ​មិនអាច​ពិសារ​មុន និង​ក្រោយ​បាយ​នោះទេ ជាពិសេស​គឺ​ឳ​ឡឹ​ក​ដែល​ត្រជាក់​។​ 

This Is What Happens When You Eat Watermelon | Eat This Not That

​ផ្លែ​មៀន​​នៅពេលដែល​អ្នក​ពិសារ​ផ្លែ​មៀន​នេះ​ច្រើន វា​នឹង​អាចធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​មាន​អាកា​រៈ​ក្តៅ​ក្នុង​បាន ថែមទាំង​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឈឺពោះ ធ្លាក់ឈាម បើ​ធ្ងន់ធ្ងរ​វា​នឹង​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រលូត​កូន ឬ​កើតមុន​ខែ​ក៏មានដែរ​។​

ផ្លែ​ម្នាស់​​ប្រសិនជា​អ្នក​ប្រតិកម្ម​ជាមួយ​ម្នាស់ អ្នក​មិនគួរ​ញ៉ាំ​ឡើយ ហើយ​ក្រោយ​ពេលដែល​អ្នក​ពិសារ​ច្រើន វា​នឹង​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ក្តៅ​ក្នុង​ដូចគ្នា​។​ 

ផ្លែ​ល្ហុង​​ប្រសិនជា​អ្នក​ញ៉ាំ​ល្ហុង​ខ្ចី វា​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រលូត​កូន​បាន ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​ញ៉ាំ​ល្ហុង​ទុំ​បាន ប៉ុន្តែ​មិនត្រូវ​ពិសារ​ច្រើន​ឡើយ ព្រោះ​វា​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​អ្នក និង​កូន​ដូចគ្នា​៕

papaya | Description, Cultivation, Uses, & Facts | Britannica