៧ ចំណុចគួរយល់ដឹងពីជម្ងឺរាគរបស់ទារក

ជាធម្មតាអ្នកម៉ាក់តែងតែបារម្មណ៍ពីអាការៈកូនតូចជានិច្ច។​ ថ្ងៃនេះ Parenting-tip លើកយកចំណុចទាំង៧ដែលអ្នកម៉ាក់គួរយល់ដឹងអំពីជម្ងឺរាគរបស់ទារក។ តើមានអ្វីខ្លះ?

១. ទារកប៉ៅទឹកដោះម្តាយជុះញឹកជាប៉ៅទឹកដោះគោ៖ វាជារឿងធម្មតាដែលទារកជុះ ៦-៨ដងក្នុងមួយថ្ងៃ សំខាន់គេប៉ៅឆ្អែត លាមលទន់ រឹងឬរាវ។

២. ករណីទារកមានជម្ងឺដូចខាងក្រោម

 • ជុះញឹកជាងធម្មតា ហើយលាមករាវប្លែក
 • ក្តៅខ្លួនខ្លាំងរហូត ៣៨អង្សារ
 • លាមកមានលាយឈាម
 • បង្ហាញ់អាការៈឈឺពោះ យំខ្លាំងៗ ឬធាក់ជើងឡើងលើ សូមយកកូនទៅជួបគ្រូពេទ្យបើឃើញសញ្ញាទាំងនេះ
Baby Fever: How to Care for a Sick Baby

៣. បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពេលកូនអាយុ ៦ខែ៖ ចាប់ពី ៦ខែឡើងទៅទារកអាចចាប់កាន់របស់នៅជិតខ្លួនដាក់ចូលក្នុងមាត់។ របស់អាចផ្ទុកនូវមេរោគ ឬបាក់តេរី ដែលអាចបណ្តាលឪ្យកូនរាគបាន។

៤. ផ្តល់ទឹកឪ្យកូនឪ្យច្រើន៖ ចំពោះទារកក្រោម៦ខែសូមបន្តការបំប៉ៅដោះកូន ឬទឹកដោះគោកូនតាមធម្មតា។ ជម្ងឺរាគកម្រិតស្រាលអាចបាត់ទៅវិញក្នុងរយះពេល ២ទៅ៣ថ្ងៃ ក្នុងករណីមិនបាត់សូមយកកូនទៅជួបពេទ្យ។ សម្រាប់ទារកអាយុលើសពី៦ខែអ្នកអាចផ្តល់ទឹកអូរ៉ាលីត ឬទឹកផ្លែឈើដែលមិនបន្ថែមជាតិស្ករបន្តិចបន្តួច។

When Can My Baby Start Drinking Water? | Parents

៥. គ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់ជាតិទឹក៖ គ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតនៃជម្ងឺរាគគឺការបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន។ សូមយកទៅជួបពេទ្យភ្លៀមករណី៖

 • បបូរមាត់ និងអណ្តាតស្ងួតខ្លាំង
 • ពិបាកបើកភ្នែក ឬយំហើយមានទឹកភ្នែកតិចតួច
 • មិនសូវនោម ឬមានទឹកនោមតិច
 • ខ្សោយកម្លាំង ហើយចង្វាក់បេះដូងញាប់ខុសពីធម្មតា

៦. ការពាររលាកគូទ

 • សូមផ្លាស់ប្តូរខោទឹកនោម កូនឪ្យញឹកញាប់
 • សូមជ្រើសរើសខោទឹកនោមធ្វើអំពីសំឡីទន់ស្ងួត
 • អ្នកអាចប្រើម្សៅស្ងួត ឬក្រេមដែលមានជាតិ ស័ង្កសីអុតស៊ីតលាបគូទកូនគ្រប់ពេលប្តួរខោទឹកនោម
Bad Baby Rash Caused By Diaper Rash With Intense Redness - Baby Rash Clinic

៧. ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល៖ ទឹកដោះម្តាយផ្តល់ការកាពារជម្ងឺបានយ៉ាងល្អ។ ក្នុងករណីកូនប៉ៅទឹកដោះគោ អ្នកត្រូវសម្អាត ស្ងោរដប និងក្បាលដោះប្រកបដោយអនាម័យបំផុត។ អ្នកក៏អាចពិចារណាចាក់ថ្នាំរាគរុសឪ្យកូនផងដែរ។