អត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកសណ្តែកចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកអាចទទួលបានពីទឹកសណ្តែកចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ តើទឹកសណ្តែកផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ?

១. បើអ្នកផឹកទឹកសណ្តែកច្រើន វាល្អណាស់ចំពោះសុខភាពអ្នក ព្រោះវាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យឈាមអ្នកដើរបានល្អ។

9 Amazing Benefits Of Having Almond Milk During Pregnancy

២.​ នៅក្នុងសណ្តែកមានប្រូតេអ៊ីនដែលជួយឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចរំលាយអាហារបានលឿនក្រោយពេលបរិភោគអាហារផ្សេងៗ។

៣. អត្ថយោជន៍មួយទៀតគឺវាអាចធ្វើឱ្យខួរក្បាលកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ ក្រោយពេលកើតចេញមក កូននឹងពូកែហើយឆ្លាតទៀតផង។

៤. នៅពេលដែលអ្នកផឹកច្រើន អ្នកមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាគ្មានទឹកដោះឱ្យកូនបៅទេ ព្រោះទឹកសណ្តែកនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យមានទឹកដោះដើម្បីបំបៅកូនបានគ្រប់គ្រាន់៕ 

Does soya have any affect on fertility? - MadeForMums