តើទារកយំ គួរលួងពេលណា និងមិនគួរលួងពេលណា?

ជាធម្មតារបស់ទារកទាំងអស់ តែងតែយំ និងឧស្សាហ៍យំ ហើយការយំនេះ គឺបានបង្ហាញពីសុខភាពរបស់ពួកគេ។  តែយ៉ាងណាមិញ ក្នុងករណីខ្លះទៀត ការយំរបស់ទារក គឺកំពុងតែប្រាប់ថា ទារកកំពុងតែជួបប្រទះជំងឺ ឬកំពុងតែឈឺ។ ដូច្នេះ ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ គួរតែយល់ឱ្យបានច្បាស់ពីការយំរបស់ទារក។ 

ខាងក្រោមនេះជាការបញ្ជាក់ជូន៖ 

ទារកអាយុបាន ៦ ខែ ប្រសិនបើពួកគេភ្ញាក់រករឿង ឬយំនៅពេលយប់ ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ មិនគួរលើកបីទារក ឬឱ្យទឹកដោះគោទារកបៅឡើយ ព្រោះវាបង្កជាទម្លាប់មិនល្អដល់ទារក និងធ្វើឱ្យទារកខ្សោយ។ ដំបូន្មានល្អបំផុត គួរតែយើងគួរតែតាមដានទារកដែលកំពុងតែយំ រហូតដល់ទារកបាត់យំដោយខ្លួនឯង។ បន្ទាប់ពីបាត់យំ ទារកនឹងគេងបន្តទៀត។

Letting babies cry rather than rushing to comfort them is secret to longer  sleep (for infants AND parents) | Daily Mail Online

 ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីដែលទារកយំយូរ និងយំកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ មិនគួរទុកឱ្យទារកយំបែបនេះរហូតទេ ផ្ទុយទៅវិញ គួរតែប្រញាប់លួងទារកឱ្យបាត់យំភ្លាមៗ ហើយបន្ទាប់ពីទារកបាត់យំ ត្រូវដាក់ឱ្យទារកគេងវិញជាធម្មតា។ ត្រូវដឹងថា ការបណ្ដែតបណ្ដោយទុកឱ្យទារកយំយូរ និងយំកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារក ជាពិសេសការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់ទារក ហើយអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះ គឺទារកអាចយំគាំងរហូតបាត់បង់ជីវិត៕

Reasons Why Your Baby Is Crying