ទារកកំពុងតែមានជំងឺរលាកពោះវៀនប្រសិនបើមាន

តាមការណែនាំបានបង្ហាញថា ទារកកំពុងតែកើតជំងឺរលាកពោះវៀនហើយ ប្រសិនបើទារកមានអាការៈដូចខាងក្រោមនេះ ៖

១. លាមក ខុស ប្រក្រតីៈ អ្នកម៉ាក់ត្រូវសង្កេតមើលលាមករបស់ទារក ថាមានលក្ខណៈទន់ ខុសពីរាល់ដង ដូច្នេះត្រូវនាំកូនរបស់នាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យ

២. ទារកឈប់បៅដោះច្រើនដូចមុនៈ នៅពេលឈឺជាធម្មតាទារកនឹងមិនចង់បៅដោះនោះឡើយ អ្ននម៉ាក់មិនគួរបង្ខំឪ្យកូនបៅច្រើននោះទេ។

ទារកបៅទឹកដោះម្តាយជួយឱ្យមានផ្លូវពោះ វៀនមាំមួន | Cambodia Health (សុខភាព  កម្ពុជា)

៣. មាន ក្អួត ឬ ក្អែរ ទឹកដោះចេញ មក វិញ ញឹកញាប់

៤. មាន អាការៈគ្រុនក្តៅ ក្នុងខ្លួន …។