ប៉ាម៉ាក់បង្រៀនឱ្យចេះដាក់ខ្លួនទទួលបានប្រយោជន៍ 8 យ៉ាងនឹងស្មានមិនដល់

ងើយស្កកឱនដាក់គ្រាប់។ កុមារដែលចេះដាក់ខ្លួននឹងមានចរិត​ល្អជាងកុមារ​ដែល​មានភាពអំនួន​លើ​ខ្លួនឯង ​ព្រមទាំងត្រូវបានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អាន ​និងឱ្យតម្លៃ។

តើការចេះដាក់​ខ្លួនអាច​ជួយ​កុមារ​អភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះ?

ការចេះដាក់ខ្លួនអាចអូនតូចឱ្យក្លាយជាមនុស្សដូចជា៖

១. ចេះសម្របខ្លួន
កុមារដែលចេះដាក់ខ្លួនចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯង និងចេះ​ប្រែប្រួល​តាម​គ្រប់​ស្ថានភាព​។

២. ចេះគោរពអ្នកដទៃ
ដោយសារការចេះដាក់ខ្លួនធ្វើឱ្យអូនតូចចេះសុជីវធម៌ ​និងចេះគួរសម។

៣. ចេះស្តាប់អ្នកដទៃ ព្រោះអូនតូចនឹងរៀនឱ្យអ្នកផ្សេងនិយាយមុន។

៤. ចេះយកអាសា
កុមារដែលចេះដាក់ខ្លួន ចេះជួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដោយមិនគិតពីវណ្ណៈ ជាតិ​សាសន៍ និងពណ៌សម្បុរ។

៥. ពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯង
អូនតូចនឹងមិនតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលមិនមានអ្វីៗដូចគេ ឬប្រៀបមិន​បាន​នឹង​គេ ព្រោះនៅក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ មានការអួត​សម្ញែង​ខ្លួននៅតាម​បណ្តាញ​សង្គម​ច្រើន​ណាស់។​

៦. ទទួលយកគំនិតថ្មីៗ ការទទួលយកគំនិតថ្មីៗនឹងធ្វើឱ្យអូនតូចមានគំនិតច្នៃប្រឌិត។

៧. មានទំនាក់ទំនងល្អ៖ ការចេះដាក់ខ្លួនធ្វើឱ្យអូនតូចបង្កើត និងរក្សាទំនាក់​ទំនងក្នុងសង្គមបានល្អ។

៨. ចេះឱ្យតម្លៃ៖ អូនតូចនឹងចេះឱ្យតម្លៃ និងថែរក្សាអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួក​គេមាន។

កុមារដែលចេះដាក់ខ្លួននឹងក្លាយជាមនុស្សមានសុភមង្គល ព្រោះអូនតូចពេញ​ចិត្តនឹងខ្លួនឯង ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាន មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមានគេគោរពស្រឡាញ់ ។

ដកស្រង់ពី៖ Hello Health Group