ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរកុំធ្វើរឿង ២ នេះឲ្យសោះបើមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរឿងដែលអ្នកគួរតែខ្ចិល ទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

១. ការផាត់មុខ អ្នកគួរតែកាត់បន្ថយក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែពរពោះធំ ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកផាត់មុខ សារធាតុម្សៅទាំងនោះអាចជ្រាបចូលស្បែកអ្នក ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យកូន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់កូនក្នុងផ្ទៃ។

Safe Cosmetic Products for Pregnant Women

២. ការជូតផ្ទះ និងបោកខោអាវ អ្នកគួរតែទុកឲ្យស្វាមីអ្នកធ្វើពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ព្រោះការងារផ្ទះទាំងនេះ អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃខ្លាំងណាស់ ដោយធ្វើឲ្យកូនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែកុំធ្វើរឿង២នេះឲ្យសោះ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកូនក្នុងផ្ទៃ៕

Safe Cleaning Products To Use While You're Pregnant