ប្រភេទអត្ថបទ

Uncategorized

អ្នកមានផ្ទៃពោះគេងបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ

អ្នកម្តាយដែលមានផ្ទៃពោះ ក្នុងពេលគេងគួរតែត្រូវដឹងនពីចំណុច៣នេះ ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល ហើយកូនក្នុងផ្ទៃក៏លូតលាស់បានល្អផងដែរ។ 1# បរិយាកាសដែលល្អ  នឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយគេងលក់ស្រួល។ ជាពិសេស
អានបន្ដ...

៤វិធី ធ្វើឲ្យកូនអ្នកមិនខ្លាចមនុស្សប្លែកមុខ

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមអានវិធីខាងក្រោម៖ 1# អ្នកគួរតែនាំកូនអ្នកទៅជួបនឹងមិត្តភក្តិ ឬបងប្អូនឲ្យបានច្រើន ដោយប្រើការលេងផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យកូនចាប់ផ្តើមស្គាល់អ្នកទាំងនោះ។ ជាពិសេស អ្នកគួរតែនាំកូនទៅក្រៅឲ្យបានច្រើន ដោយឲ្យគេជួបមនុស្សច្រើន
អានបន្ដ...